Splošni pogoji

www.mototim.si

Izjava o uporabi spletnih strani mototim.si

Širšo javnost in vse obiskovalce naše spletne strani želimo obvestiti o ponudbi vozil našega podjetja in o storitvah, ki jih izvajamo, zato prosimo, da vsi upoštevate spodnje pogoje. Želimo si čim več vašega obiska naših spletnih strani, vendar vas obveščamo, da s svojim obiskom potrjujete, da soglašate s spodaj navedenimi pogoji objave.

Obvestilo

Naše podjetje, kot lastnik spletnih strani, bo s potrebno skrbnostjo zagotavljalo natančnost in ažurnost objavljenih podatkov. Pridržujemo si pravico, da po potrebi spreminjamo vsebino spletnih strani in/ali prenehamo z njihovim dopolnjevanjem oz. objavo ne da bi bili dolžni to predhodno napovedati ali podati kakršnokoli obvestilo. Zato tudi ne prevzemamo nobene odgovornosti za ukinitev ali obnovo spletnih strani.

Zaščitene znamke

Vse znamke, ki jih objavljamo na spletnih straneh so zaščitene razen če tega ne opredelimo drugače. Navedena zaščita se nanaša na vse logotipe (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) ter znamke, ki jih kot lastnik uporabljamo. Vsakršna uporaba logotipov ali znamk, je dovoljena le z našim predhodnim dovoljenjem.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na naših spletnih straneh, smo izbrali in uredili zgolj z namenom informiranja. Kljub njihovi informativni naravi, pa ne odgovarjamo za njihovo pravilnost in natančnost, v kolikor bi jih kdo želel uporabiti v poslovne namene. Prav tako ne odgovarjamo za nikakršno škodo, ki bi kakorkoli nastala zaradi napačnega razumevanja vsebin spletnih strani. Takšne odgovornosti ne prevzema niti nobena druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastajanju teh spletnih strani. Na naših spletnih straneh je zaščitena intelektualna lastnina, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, zato brez našega izrecnega dovoljenja le-ta ne sme biti uporabljena ali prikazana na kakršenkoli drug način. V kolikor naše spletne strani vsebujejo informacije, ki se nanašajo na tretje osebe ali so v povezavi s spletnimi stranmi tretjih oseb, katerih prave vsebine ne poznamo, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za vsebino teh objav.

Varovanje osebnih podatkov

Na naših spletnih straneh se zbirajo informacije o stikih in nekaterih osebnih podatkih vseh tistih, ki bi želeli priti do objavljenih informacij na naših spletnih straneh ali se naročajo na naše publikacije. Za verodostojnost pridobljenih osebnih podatkov in informacij o stikih, ne prevzemamo odgovornosti in so za to odgovorni izključno tisti, ki te podatke posredujejo. Vse informacije, ki jih pridobimo v zvezi z objavljenimi spletnimi stranmi uporabljamo izključno za vzpostavitev stika z zainteresirano osebo, v kolikor nastane ta potreba. V druge namene teh informacij ne uporabljamo in jih tudi ne razkrivamo tretjim osebam. IP naslove bi uporabili samo pri ugotavljanju težav s strežnikom in posledičnim urejanjem spletnih strani. V kolikor naše spletne strani vsebujejo kakšne povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, ne prevzemamo nobene odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in varovanje njihovih osebnih podatkov na teh straneh.

POLITIKA ZASEBNOSTI MOTO TIM MARIBOR D.O.O.

Pred vami je dokument, s katerim vas seznanjamo z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, ki ste jih zaupali družbi MOTO TIM MAARIBOR  d.o.o., JARČEVA UICA 5, 2000 MARIBOR, in z nameni, za katere družba uporablja vaše podatke. Dokument podaja informacije, ki so vam lahko v pomoč v zvezi z uresničevanjem vaših pravic.
V naši družbi se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

1. Podatki o upravljavcu podatkov

Naziv: MOTO TIM MARIBOR  d.o.o.
Sedež: JARČEVA ULICA 5, 2000 MARIBOR
Davčna številka: SI67367623
Telefon: 02/33 00 775
Spletni naslov: http://www.mototim.si
Naslov e-pošte: info@mototim.si

2. Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

Osebne podatke strank pridobivamo iz različnih virov, predvsem pa nam jih zaupajo stranke ob nakupu ali izkazanem interesu za nakup (motornega kolesa) v nadaljevanju vozila, oziroma drugega izdelka, ob izvajanju poprodajnih in servisnih storitev, ob sklenitvi poslovnega razmerja ter v okviru promocijskih aktivnosti izdelkov in storitev. Podatke pridobivamo tudi posredno v sklopu izvajanja storitev ter vodenja evidenc stanja in uporabe vozil, določene podatke pa ustvarjamo sami z obdelavo podatkov za namene poročanja, analiz ipd. Vse zbrane podatke in informacije obdelujemo za namene opravljanja svojih poslovnih aktivnosti ter v zvezi s storitvami, ki jih družba izvaja.
V okviru opravljanja svoje dejavnosti družba zbira in obdeluje predvsem naslednje kategorije osebnih podatkov, kot so med drugim:
– Podatki o stranki ali posamezniku, kot so kontaktni podatki, demografski osebni podatki z izkazanimi interesi, podatki o posamezniku kot vozniku ali uporabniku vozila ter podatki o stanju podanih privolitev za obdelovanje osebnih podatkov.
– Podatke o pogodbenem razmerju, opravljenih storitvah, nakupih in financiranju ter korespondenci, ki se vodi v povezavi s posamezno stranko.
– Podatki o izvajanju trženjskih aktivnosti v povezavi s posameznikom.
– Tehnični podatki, ki jih družba obdeluje v sklopu varovanja premoženja družbe ali preprečevanja gospodarske škode, prevar in goljufij ter ustreznosti in varnosti delovanja informacijskega sistema.

3. Zakaj obdelujemo vaše podatke oziroma jih smemo obdelovati

Moto tim maribor d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke strank prvenstveno za namene sklenitve in izpolnjevanja pogodbenega razmerja oziroma izvedbe posamezne storitve: prodaje vozila, dodatne opreme ali rezervnih delov, financiranja vozila, servisiranje vozila in druge morebitne poprodajne storitve, prodaja izdelkov v sklopu spletne trgovine, uveljavljanje garancijskih in reklamacijskih zahtevkov, spremljanje zadovoljstva stranke in podobno. Podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja storitev in izdelkov, preverjanja zadovoljstva strank ter organizacije promocijskih dogodkov (predstavitve novih vozil in produktov, nagradne igre …).

3.1 Obdelava podatkov na podlagi pogodbenega odnosa, zakonskih obveznosti upravljavca ali zakonitega interesa upravljavca

Moto tim Maribor d.o.o. stremi k minimizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva od svojih strank zbirati le podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zakonskih obveznosti ali zakonitega interesa družbe.
Primarna podlaga za pridobitev in obdelovanje osebnih podatkov je predvsem pogodbeno oziroma obligacijsko razmerje, ki upošteva nacionalno davčno zakonodajo ter predpise s področja varstva potrošnikov, predpise s področja motornih vozil in varnosti prometa, predpise s področja splošne varnosti proizvodov ter poslovnih zahtev proizvajalca vozila.
Če posameznik, ki želi opraviti nakup ali z družbo skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki so potrebna za izpolnjevanje poslovnega razmerja ali zagotavljanje storitve, ima Motto tim Maribor d.o.o. ob manjkajočih bistvenih podatkih možnost, da pogodbenega razmerja ne sklene oziroma storitve ne opravi. Prav tako se lahko zgodi, da posameznik ni upravičen do posebne obravnave s strani proizvajalca, do popustov ali drugih ugodnosti s strani proizvajalca. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.
Podatki za izvajanje pogodbenih razmerij ter storitev se lahko posredujejo proizvajalcu in glavnemu uvozniku vozil, za potrebe nadzora kakovosti vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti. Tako pridobljenih podatkov proizvajačec in glavni uvoznik, ne bo uporabljal za druge namene ali za namene neposrednega trženja brez vaše dodatne izrecne privolitve.
Osebne podatke družba obdeluje tudi zaradi zakonitega interesa, ki ga v zvezi z izvajanjem dejavnosti ima. Med te aktivnosti se lahko uvrščajo vse ali samo nekatere od naštetih: (1) pošiljanje sporočil z vsebino, ki se nanašajo na produkte in storitve družbe, (2) izvedba nujnih servisnih ukrepov, (3) obdelava podatkov s ciljem izboljšanja produktov in storitev, (4) za identifikacijo in preprečitev gospodarske škode ali goljufij, (5) za namene ugotavljanja učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja, (6) za zagotovitev varnosti informacijskih sistemov.
Z namenom varovanja premoženja družbe Moto tim Maribor d.o.o. pri nadomestnih, testnih vozilih ali vozilih, danih v najem, spremlja lokacijo in način uporabe vozila ter po potrebi neposredno stopi v stik z uporabnikom nadomestnega ali testnega vozila.

3.2 Obdelava podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na privolitvi stranke, ki družbi omogoča uporabo podatkov za celovito obravnavo stranke, obveščanje o dogodkih, posebni personalizirani in segmentirani ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponudbi družbe in proizvajalcev vozil, ki jih družba zastopa ali prodaja, kar se izvede na podlagi podatkov o izkazanih interesih, opravljenih ali pričakovanih nakupih, opravljenih storitvah, izvedenih aktivnostih vzorčenja ter anketiranja strank, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanja uporabe storitev ter drugih raziskav trga.
Če stranka ne poda privolitve za posamezen namen, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo Moto tim Maribor d.o.o. takšno stranko obveščal le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja in podobno).
Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za nakup ali sklenitev pogodbe. Če se stranka odloči, da je ne želi podati, oz. jo pozneje prekliče, to nikakor ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo, oz. zanjo naproti družbi Moto tim Maribor d.o.o. ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

4. Spletne strani, elektronska pošta in digitalna socialna omrežja

Spletne strani družbe Moto tim Maribor d.o.o.  so javno dostopne in namenjene uporabi in informiranju širše javnosti, komuniciranju s strankami, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti. Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in kako želite stopiti v stik z družbo in katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali.

Moto tim Maribor d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.
Kadar dostopate do računa Facebook ali spletnih storitev Moto tim Maribbor  d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij ali se povežete s storitvijo družbe prek digitalnega socialnega omrežja, lahko podatki o vas vključujejo tudi uporabniško identifikacijo in/ali uporabniško ime, ki je povezano s posameznim digitalnim socialnim omrežjem, vse podatke ali vsebine, za katere dovolite, da jih digitalno socialno omrežje deli z nami, kot je prikazana fotografija, elektronski naslov ali seznam prijateljev, in vse podatke, ki ste jih javno objavili v zvezi s posameznim socialnim omrežjem.
Podrobnejše informacije o namenih in obsegu obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnikov digitalnih vsebin lahko pridobite neposredno pri ponudnikih teh storitev, upravljavcih teh socialnih digitalnih omrežij oziroma neposredno v okviru teh digitalnih socialnih omrežij.
Družba Moto tim Maribor d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito vaših osebnih podatkov v okviru navedenih socialnih omrežij, spletnih storitev ter vseh njim pripadajočih spletnih mest.

5. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci družbe Moto tim Maribor  d.o.o. in pogodbeni obdelovalci družbe, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.
Med interne uporabnike uvrščamo prodajne in servisne svetovalce, serviserje, vodje organizacijskih enot, administratorje in računovodske delavce, tržnike ter poslovodstvo družbe.
Vse uporabnike družba skrbno izbira in presoja, ali pri izvajanju svojega dela ali dejavnosti spoštujejo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Uslužbenci družbe do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
Vsi navedeni uporabniki so zavezani spoštovati določila predpisov o varovanju osebnih podatkov. Na podlagi pogodb so zavezani k varovanju zaupnih podatkov in k spoštovanju ter varovanju osebnih podatkov strank.
Določeni podatki so skladno z veljavnimi nacionalnimi zakonskimi zahtevami ali na njihovo zahtevo posredovani državnim organom in nosilcem javnih pooblastil.

6. Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani, oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Zaradi zakonskih obvez se podatki v večini primerov hranijo 10 let od zadnjega nakupa ali opravljene storitve. Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
Posamezna privolitev velja za čas trajanja poslovnega razmerja ter 10 let po prenehanju tega oziroma 10 let po podani privolitvi v drugih primerih ter se hrani še pet let po prenehanju veljavnosti. Če stranka privolitev prekliče, družba njenih podatkov za ta namen ne uporablja več. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolite pred njenim preklicem.
Osebni podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo najpozneje po poteku koledarskega leta, ko je bil dosežen namen, zaradi katerega so se podatki zbrali, ali je potekel zakonsko določen rok hrambe.

7. Pravice strank

Vsak posameznik, čigar osebne podatke obdeluje družba, ima pravice, ki so posamično predstavljene v nadaljevanju.
Prejete zahtevke posameznikov, podane prek elektronske pošte ali v poslovnih enotah družbe, bo družba obravnavala tekoče ter je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu.
Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevnega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Pravica posameznika do dostopa podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njimi, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.
Družba mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim ter ob upoštevanju namenov obdelave, in pravice do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (2) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (3) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da družba omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (2) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (3) družba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (4) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval družbi, in da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi ali se obdelujejo na podlagi pogodbe in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo posameznika se podatki prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora:

Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi zakonitega interesa upravljavca ali za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko tovrstni obdelavi kadarkoli ugovarja.

8. Pravica do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu

Zoper molk upravljavca (če ne odgovori stranki v zakonskem roku enega meseca) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

9. Končne določbe

Moto tim Maribor d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Politika zasebnosti je na voljo na sedežu družbe in na spletnih straneh  www.mototi.si

Za vse, kar ni posebej določeno s Politiko zasebnosti ali s pogodbo, veljajo določila veljavne zakonodaje.
Maribor, 24. 5. 2018

Login

Lost your password?